Комунальне Підприємство "СУМИТЕПЛОЕНЕРГОЦЕНТРАЛЬ" Сумської мiської ради
Ми зробимо ваше життя комфортним і затишним!
[email protected]
Slide 1 Slide 2 Slide 3 Slide 4

Проведення конкурсу з призначення управителя багатоквартирного будинку в місті Суми

Повідомляємо, що виконавчим комітетом Сумської міської ради прийнято рішення від 20.03.2018 № 126 «Про організацію проведення конкурсу з призначення управителя багатоквартирного будинку в місті Суми», яке оприлюднене на офіційному веб-сайті Сумської міської ради (www.smr.gov.ua) в підрозділі «Рішення виконавчого комітету 2018» розділу «Документи».
Дане рішення прийняте на виконання вимог ч. 5 ст. 13 Закону України «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку» (далі – Закон) та наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 13.06.2016 № 150 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу з призначення управителя багатоквартирного будинку», відповідно до яких, у разі якщо співвласники багатоквартирного будинку, в якому не створено ОСББ, не прийняли рішення про форму управління багатоквартирним будинком, управління таким будинком здійснюється управителем, який призначається на конкурсних засадах виконавчим органом місцевої ради, на території якої розташований багатоквартирний будинок.
За наявними в департаменті інфраструктури міста Сумської міської ради даними 81,71 % від загальної кількості багатоквартирних будинків міста станом на 21.03.2018 не обрали форму управління своїм майном.
У зв’язку з цим виконавчий комітет Сумської міської ради прийняв рішення щодо організації проведення конкурсу з призначення управителя по цим будинкам.
Однак, у разі якщо на дату проведення конкурсу співвласниками обрано управителя будинку чи створено об’єднання співвласників багатоквартирних будинків, дане рішення на такі будинки не розповсюджується (пункт 15 рішення). Відмовитися від призначеного на конкурсних засадах управителя співвласники можуть і після укладення договору про надання послуг з управління багатоквартирним будинком
(п. 2 ч. 2 ст. 10 Закону).
Отже, і чинним законодавством, і рішенням виконавчого комітету Сумської міської ради гарантується право співвласників у будь-який час самостійно визначитися з формою управління своїм багатоквартирним будинком.
Зазначаємо, що співвласники не несуть ніяких матеріальних витрат на процедуру призначення на конкурсних засадах управителя по їхнім будинкам. Натомість прийняття співвласниками рішення щодо обрання форми управління будинком тягнуть за собою часові та фінансові затрати на проведення зборів співвласників (ст. 10 Закону).
Серед позитивних для громадян наслідків призначення управителя за конкурсом слід також назвати: забезпечення належного утримання та ремонту спільного майна співвласників багатоквартирних будинків міста (незалежно від технічного стану будинків); отримання послуг необхідного рівня та якості за економічно обгрунтованими цінами, визначеними на конкурентних засадах; встановлення більш дієвих механізмів отримання співвласниками інформації про вартість послуг з утримання будинку, їх кількісні та якісні показники і можливості здійснення контролю за результатами цієї діяльності.
Усі багатоквартирні будинки міста, де співвласники не визначилися з формою управління, планується розділити на 8 об’єктів конкурсу загальною площею обслуговування приблизно 330-630 тис. кв.м., до кожного з яких включити будинки різної поверховості та технічного стану. Передбачається, що подібний принцип визначення об’єктів конкурсу забезпечить рентабельність діяльності суб’єктів господарювання, що здійснюватимуть їх утримання, зменшить собівартість послуг та не залишить осторонь співвласників так званих «нерентабельних» будинків (старих, малоповерхових, у поганому технічному стані чи з низьким рівнем облаштування).
Позитивним моментом, зокрема для суб’єктів господарювання, проведення конкурсу та укладення договорів про надання послуг з його переможцями є реалізація законодавчих вимог стосовно необхідності надання послуг з управління багатоквартирними будинками на договірних засадах з співвласниками. І в даному випадку управителі не залежать від спроможності власників квартир та нежитлових приміщень, площа яких разом перевищує 50 % загальної площі всіх квартир та нежитлових приміщень будинку, провести збори з відповідного питання.
Порушуючи тему укладення договорів з управителями, вкотре звертаємо увагу співвласників, які прийняли рішення щодо передачі функцій з управління будинку управителю, на необхідності згідно з вимогами законодавства не лише обрати управителя, а й затвердити умови договору з ним та обрати уповноважену особу (осіб) під час укладання, внесення змін та розірвання договору з управителем, здійснення контролю за його виконанням (пп. 2,3 ч. 2 ст. 10, ст. 11 Закону). У зв’язку з цим пропонуємо співвласникам, які обрали управителя без затвердження умов відповідних договорів, провести чергові збори співвласників з метою вирішення цих питань, а протоколи зборів співвласників надати до департамента інфраструктури міста Сумської міської ради у порядку, встановленому постановою Кабінету Міністрів України від 24.02.2016 № 109.
Також закликаємо суб’єктів господарювання, які на даний час надають на території міста Суми послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій доводити до відома співвласників законодавчі вимоги щодо необхідності затвердження умов договорів з управителями та ознайомити співвласників багатоквартирних будинків міста з рішенням виконавчого комітету Сумської міської ради від 20.03.2018 № 126 «Про організацію проведення конкурсу з призначення управителя багатоквартирного будинку в місті Суми».
Повідомляємо, що наступним етапом організації конкурсу є розроблення конкурсної документації та затвердження її рішенням виконавчого комітету Сумської міської ради.
Відповідний проект рішення виконавчого комітету Сумської міської ради «Про затвердження конкурсної документації та інші організаційні питання проведення конкурсу з призначення управителя багатоквартирного будинку в місті Суми» та аналіз регуляторного впливу до даного проекту акта оприлюднені на офіційному веб-сайті Сумської міської ради (www.smr.gov.ua) в підрозділі «Регуляторна діяльність» розділу «Документи».
Запрошуємо всіх бажаючих взяти участь у цьому процесі та надавати протягом місяця свої зауваження/пропозиції до зазначеного проекту рішення його розробникам – правовому управлінню Сумської міської ради та департаменту інфраструктури міста Сумської міської ради:
— на поштову адресу: 40030, м. Суми, майдан Незалежності, 2, каб. №№ 70, 72
— на електронну адресу: [email protected]
— по тел.: (0542) 700-631, 700-630, 700-590.