Комунальне Підприємство "СУМИТЕПЛОЕНЕРГОЦЕНТРАЛЬ" Сумської мiської ради
Ми зробимо ваше життя комфортним і затишним!
[email protected]
Slide 1 Slide 2 Slide 3 Slide 4

Рекомендації щодо створення ОСББ

01 02

  1. Створити ініціативну групу з неменше як трьох співвласників будинку (власників квартир чи нежитлових приміщень будинку), шляхом складання протоколу засідання ініціативної групи зі скликання і проведення установчих зборів Об’єднання співвласників багатоквартирного будинку.
  2. Провести попередні збори з співвласниками та мешканцями будинку для роз’яснення питань, що стосуються ОСББ та його діяльності, для майбутнього кошторису дізнатися думку співвласників, які потрібні робітники і скільки їм платити, знайти людей які будуть допомагати Вам. Розвісити об’яви на дошках оголошення біля під’їздів про те, що в будинку працює ініціативна група зі створення ОСББ.
  3. Звернутися до відділу Державної реєстраційної служби з проханням надати інформаційну довідку по всім квартирам та нежитловим приміщенням на предмет права власності за цими об’єктами нерухомого майна та їх площу за кожний об’єкт окремо. Довідка є безкоштовною.
   3.1. Опрацювати отриману інформацію, та у разі необхідності звернутися до БТІ чи управління комунального майна (залежить від того, у кого знаходиться архів) для отримання інформаційної довідки по приміщенням, які будуть відсутні у довідці від Державної реєстраційної служби. (Державний реєстр ведеться з 2003 року). Для опрацювання інформації можна безкоштовно використати переваги сайту ОСББ-онлайн http://osbb.ck.ua
  4. Ініціативній групі вивчити будинок, прорахувати кошторис, звернути увагу на питання, які потрібні негайно вирішити (по ремонту) та їх вартість (для обговорення та прийняття рішення по усуненню недоліків, які потребує негайного реагування), розробити статут та інше.
  5. Провести по квартирний обхід з метою: роз’яснення про ОСББ, отримання пропозицій, збір контактної інформації про власника, складання попереднього підрахунку голосів. Перед проведенням обходу можна розкидати у почтові ящики інформаційні листи чому потрібно створювати ОСББ.
  6. Після проведення квартирного інформування проаналізувати отриману інформацію та провести другі попередні збори зі співвласниками та мешканцями будинку для остаточного вирішення всіх питань, які будуть обговорюватися на установчих зборах.
   (це все робиться для того, щоб власник розумів, що таке ОСББ, а також для більш продуктивного проведення загальних зборів по створенню ОСББ. Добросовісна і плідна робота дуже допоможе у початковій роботі ОСББ).
  7. Ініціативній групі створити список оповіщених про проведення загальних зборів та здійснити повідомлення про проведення установчих зборів шляхом вручення повідомлення кожному співвласнику під розписку або шляхом поштового відправлення (рекомендованим листом)!!!. Ініціативна група повинна повідомити 100% співвласників не менше, ніж за 14 днів до дати проведення установчих зборів.
  8. Проведення установчих зборів:
   8.1. Перед початком проведення установчих зборів кожен присутній співвласник або його представник повинні зареєструватися у списку присутніх на установчих зборах. Збори веде Голова зборів, який обирається з числа присутніх більшістю голосів присутніх співвласників або їх представників. Таким же чином, обирається секретар зборів та, якщо потрібно, лічильна комісія.
   8.2.На установчих зборах рішення з голосування оформляється особистим підписом кожного, хто проголосував, із зазначенням результату голосування («за» чи «проти»). Якщо співвласників багато перед установчими зборами можна оформити листами голосування для кожного співвласника з переліком усіх питань.
   Якщо на установчих зборах не набралось потрібної кількості голосів, то проводимо письмове опитування серед тих співвласників, які не приймали участь у голосуванні. Правила проведення письмового опитування чітко прописані у п.8 ст.10 ЗУ «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку».
   8.3. Оскільки ОСББ має право приступати до утримання будинком з моменту реєстрації, на установчих зборах приймаються та вирішуються усі питання, необхідні для діяльності об’єднання (але не забуваємо про % голосів, який потрібен під кожне питання):Приблизний порядок денний:

   1. Організаційні питання проведення зборів.
   2. Створення об’єднання співвласників багатоквартирного будинку (надалі – об’єднання), затвердження його назви та визначення адреси.
   3. Затвердження Статуту об’єднання та вирішення питання щодо форми управління житловим будинком.
   4. Вибори Правління об’єднання.
   5. Вибори ревізійної комісії об’єднання.
   6. Надання повноважень представнику Установчих зборів щодо державної реєстрації об’єднання.
   7. Визначення розміру частки кожного співвласника у витратах зі створенням ОСББ (йде мова про суму коштів, які витратила ініціативна група при підготовці до установчих зборів та які необхідно витратити для нотаріального посвідчення установчих документів, реєстрацію ОСББ, виготовлення печатки, штампу, відкриття рахунку тощо). Відкриття спеціального та резервного фонду.
   8. Затвердження кошторису.
   9. Створення Резервного та Ремонтного фонду, визначення джерел фінансування та розмір внеску до цих фондів.
   10. Питання про оформлення земельної ділянки (прибудинкової території) у власність об’єднання.
   11. Інше.

8.4 Підраховуємо голоси, готуємо протокол, статут.

 1. Реєструємо ОСББ, виготовлюємо печатку, отримуємо статус неприбутковості у ДФС України.
 2. Повідомляємо органи місцевого самоврядування про створення об’єднання та організацію чи особу, яка здійснювала обслуговування (утримання), управління будинком.
 3. Приймає будинок в управління та починаємо управляти.

Спільне майно багатоквартирного будинку є спільною сумісною власністю співвласників!

 • приміщення загального користування (у т.ч. допоміжні),
 • несучі, огороджувальні конструкції,
 • механічне, електричне, сантехнічне та інше обладнання, яке обслуговує будинок,
 • будівлі і споруди на прибудинковій території, призначені для задоволення потреб співвласників,
 • права на земельну ділянку, на якій розташовані будинок, належні до нього будівлі та споруди, його прибудинкова територія.

Законодавство та норми в цій сфері:

Споживач має законне право:

 1. одержувати житлово-комунальні послуги вчасно та відповідної якості згідно із законодавством та умовами договору про їх надання;
 2. отримувати необхідну інформацію про перелік послуг, їх вартість, загальну вартість місячного платежу, структуру ціни/тарифу, норми споживання, порядок надання послуг, їх споживчі властивості і т.п.;
 3. на відшкодування збитків, завданих його майну та/або приміщенню, шкоди, заподіяної його життю чи здоров’ю внаслідок неналежного представлення або ненадання послуг;
 4. на усунення протягом строку, встановленого договором або законодавством, виявлених недоліків у наданні цих послуг;
 5. на зменшення розміру плати за надані послуги в разі їх ненадання або представлення не в повному обсязі, зниження їх якості в порядку, визначеному договором або законодавством;
 6. на несплату вартості послуг за період тимчасової відсутності споживача та/або членів його сім’ї при відповідному документальному оформленні, а також за період фактичної відсутності послуг, визначених договором, у порядку, встановленому КМУ;
 7. отримувати від виконавця компенсацію в розмірі, визначеному договором, рішенням суду або законодавством, за перевищення нормативних термінів на проведення аварійно-відновлювальних робіт;
 8. на перевірку кількості та якості житлово-комунальних послуг у порядку, встановленому КМУ;
 9. на укладення договору з виконавцем відповідних послуг на профілактику, повірку, а також заміну або ремонт Поламаних санітарно-технічних приладів, пристроїв, обладнання та засобів обліку.

Якщо у Вас виникли питання стосовно ОСББ, вивчить уважно ЗУ «Про ОСББ», або зверніться до інтернет-ресурсу «ПроОСББ» http://proosbb.info/.

Для оформлення списків, підготовки оголошень, безкоштовний ресурс сайту «ОСББ-онлайн» http://osbb.ck.ua/.

Завжди раді Вам допомогти в питаннях стосовно створення та діяльності ОСББ, а також проведення енергоефективних заходів — команда Ресурсного центру підтримки ОСББ «Сумщина» — чиста енергія»https://www.facebook.com/resurs.osbb при Асоціації ОСББ «Сумщина»: https://www.facebook.com/aosbb.sumy, тел. 0501521135 та 0507192950.

Також методичну допомогу та консультації можна отримати у Асоціації сприяння самоорганізації населення або уДепартаменті інфраструктури міста.

Перелік підприємств, які надають послуги з управління будинком, спорудою або житловим комплексом в місті Суми, можна переглянути за даним посиланням.

Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради проводить відбір спеціалізованих організацій, що мають кваліфікацію зі створення об’єктів архітектури, а саме — з технічної інвентаризації об’єктів нерухомого майна на виготовлення технічних паспортів на багатоквартирні житлові будинки та технічну документацію на земельні ділянки до них.

З питань отримання детальної інформації та надання комерційних пропозицій із зазначенням вартості робіт із розрахунком на 1 м2 загальної площі об’єкту нерухомого майна просимо звертатися до департаменту інфраструктури міста Сумської міської ради за адресою: м. Суми, вул. Воскресенська, 8А/1, тел. 700-596, e-mail: [email protected]